Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Úvod

Co je to Úvod:

Úvod znamená začátek nebo začátek . Je to akt nebo účinek zavedení . Jedná se o stručný text, který předchází písemnému dílu a slouží k jeho prezentaci čtenáři, je předmluvou díla.

V souvislosti s prací ve škole je úvodem k tomu, aby čtenáři stručně představili téma, které bude rozvíjeno a jak bude prezentováno v průběhu práce.

Pro všechny vědecké práce, které vyžadují složení textů pro prezentaci myšlenek (esej, články, monografie nebo teze), je povinné, aby existovala úvodní část, část vývoje a závěr . Úroveň prohloubení tématu závisí na typu práce, která bude napsána.

V jednoduché disertační práci by úvod měl čtenáři oznámit, který předmět bude projednáván v celém textu. Jedná se o syntetizovanou prezentaci řešeného tématu a kontextualizaci s realitou. V akademických pracích, podle vědecké metodiky, by úvod měl také charakterizovat řešené téma, zmínit cíle a výsledky výzkumu, uvést význam práce atd.

V kontextu pedagogiky pojem „úvod“ označuje akci zavádění nového tématu nebo myšlenky. Například kniha, která má za cíl představit základy určitého tématu pro další studium, má obvykle název: "Úvod do ... Ekonomika, psychologie, filozofie, informatika, atd."

Další informace o disertační práci.

Populární Kategorie

Top