Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Chemie

Co je chemie:

Chemie je věda, která je věnována studiu hmoty, s ohledem na její složení, reakce a transformace.

Hlavní oblasti, ve kterých je Chemie rozdělena, jsou:

Biochemie (biologická chemie): studium procesů, reakcí a chemických interakcí v živých organismech.

Fyzikální chemie (fyzikální chemie): disciplína, která kombinuje vědy fyziky a chemie ke studiu fyzikálních a chemických vlastností hmoty. Zahrnuje další důležité disciplíny, jako je chemická kinetika, kvantová mechanika, spektroskopie a elektrochemie, chemická termodynamika a termochemie.

Analytická chemie : obor chemie, který analyzuje vzorky materiálů za účelem identifikace chemického složení a struktury.

Minerální chemie : obor chemie, který studuje kovy a jejich kombinace.

Organická chemie : obor chemie, který zahrnuje studium všech sloučenin uhlíku, analýzu struktury, vlastností, složení a chemických reakcí.

Anorganická chemie : obor chemie, který studuje vlastnosti a reakce anorganických sloučenin - kyselin, zásad, solí a oxidů.

Jaderná chemie (radioaktivita): studuje materiální a energetické jevy, které se vyskytují v jádru atomů.

To je nazýváno "chemik" profesionální vyškoleni v kurzu chemie. Jeho odbornost je zaměřena na výzkum látek a sloučenin a na tvorbu a vývoj nových materiálů a chemikálií v laboratořích.

Populární Kategorie

Top