Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Anarchie

Co je anarchie:

Anarchie je politická teorie, která odmítá existenci vlády. Je to ideologie, která není ve prospěch žádné hierarchie ani nadřazené nadvlády.

Na rozdíl od toho, co si mnozí lidé myslí, v politickém kontextu nemá anarchie slov nic společného s poruchou a zmatkem.

Koncept anarchie zastává názor, že společnost má spíše sociální organizaci, ale domnívá se, že by neměla být ukládána, ale měla by být dohodnuta mezi občany. Nemělo by to být například žádné rozdělení společenskými třídami a žádná nadvláda jedné skupiny nad druhou.

Ústřední myšlenkou anarchie je, že bez útlaku autoritářství by se společnost stala více bratrskou a rovnostářskou v důsledku úsilí každého občana.

Rozdíl mezi anarchismem a anarchií je velmi jemný. Zatímco anarchie je teorie, myšlenka, koncept, anarchismus je politický systém, který je uplatňuje.

Symboly anarchie

Hlavními symboly této politické teorie jsou černá vlajka a „A“ s kruhem kolem ní. Ze dvou symbolů, nejznámější je "A", což představuje slovo "anarchie", a kruh (což je vlastně písmeno "O") a představuje slovo "řád". Takže zpráva tohoto symbolu je "Anarchie je řád."

Jednotná černá vlajka představuje popření všech forem útlaku. Tato barva byla přijata v opozici k vlajkám států, které jsou často barevné.

Symbol Anarchie je řád

Vlajka anarchie

Anarchismus

Anarchismus je politický systém, který hájí anarchii, a proto je ve prospěch individuální svobody. Tento systém je proti jakékoli formě nadvlády nebo autoritářství.

Mezi historiky neexistuje shoda o původu anarchismu . Nicméně, to je zvažováno, že William Godwin byl jeden z prvních lidí prozradit anarchistické myšlenky, přes návrh transformace v organizační formě společnosti.

Zde jsou některé z hlavních myšlenek anarchismu:

  • brání konec státu
  • je zcela proti kapitalismu
  • je pro sociální organizaci, která vydává stát
  • zasazuje se o vytvoření institucí vytvořených svobodnou dohodou mezi občany

Více o kapitalismu.

Vztah mezi anarchismem, komunismem a socialismem

Anarchismus, komunismus a socialismus jsou odlišné politické ideologie, ale mají jeden společný rys: jsou proti hlavnímu cíli kapitalismu.

Kapitalismus spočívá v zisku a hromadění bohatství (prostřednictvím práce většinou proletariado), jehož cílem je centralizace takových úspěchů v rukou vlastníků společností.

Hlavním rozdílem mezi anarchistickou filosofií a komunistickou a kapitalistickou filosofií je to, že komunismus a socialismus se snaží změnit stát pro spravedlivější a vyváženější realitu proletariátu, aby mohl mít také určitou moc v pracovním procesu a pro vlastnosti jsou kolektivní.

Anarchismus na druhé straně chce, aby byl stát zcela zrušen, protože chápe, že jakákoli forma státu by znamenala autoritářství a útlak.

Další informace o anarchismu, komunismu, socialismu a charakteristikách komunismu.

Hlavní teoretici anarchie

Ačkoli William Godwin a Gerard Winstanley byl zvažován první mít řešit anarchistickou filozofii (17. a 18. století), to bylo v střední-devatenácté století že anarchie byla nejvíce prominentní.

Toto bylo kvůli výrazu čtyř teoretiků, kteří reprodukovali přes psanou formu, myšlenky, které obíhaly mezi pracovníky. Jsou to Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin a Peter Kropotkin.

Znát některé vlastnosti anarchistické osoby.

Je anarchie v politice pravá nebo levá?

V politickém kontextu vznikly termíny pravice a levice v období francouzské revoluce. V té době nejradikálnější seděl na levém pódiu a nejkonzervativnější na pravém pódiu.

Vzhledem k tomu, že anarchie je proti jakékoli formě státu, je vyloučena jakákoli možnost jejího umístění v jedné z výše uvedených politických ideologií.

Právo i levice jsou reprezentovány stranami, které převzaly moc a kontrolu nad státem, což je myšlenka, která je zcela v rozporu s konceptem anarchie.

Populární Kategorie

Top