Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice 5 Charakteristika modernismu

Modernismus byl umělecké hnutí, které vzniklo na počátku dvacátého století, a to jak v Evropě, tak v Brazílii.

Hnutí ovlivnilo všechny formy uměleckého vyjádření: malířství, plastiku, literatury a architektury.

Objevte nejvýraznější rysy modernismu:

1. Přestávka s tradičními vzory

Touha po přestávce s formálními a tradičními estetickými standardy je jednou z nejsilnějších vlastností modernismu.

Umělci, kteří byli součástí modernistického hnutí, prolomili vzorce starověkých hnutí, jako je symbolika a parnasianismus.

V literatuře je lámání tradičních vzorů velmi jasné přítomností anarchistického sentimentu motivovaného touhou po větší svobodě. Použití méně formálního a hovorového jazyka také představuje přestávku s tradičním časem.

2. Vliv názorů a myšlenek

Dalším pozoruhodným rysem modernistického hnutí je přítomnost myšlenek a názorů umělců v jejich dílech. V modernismu se staly součástí díla i názory na politiku a další společenské události.

Modernismus, zejména ve druhé fázi (1930-1945), byl charakterizován jako způsob vyjadřování myšlenek a projednávání sociálních otázek. Nejvíce obyčejná a každodenní témata byla velký vliv na umění vyrobené během modernismu.

Sdílet Tweet Tweet

Di Cavalcanti - Colonas

3. Charakteristika brazilské modernismu

Brazilská modernismus (1922-1960) hledal charakteristiky, které byly charakteristické pro hnutí v zemi, ve snaze trochu odlišit od hnutí ve zbytku světa.

Příklady modernismu v Brazílii jsou použití smyslu pro humor a kritika každodenních situací. Dalším pozoruhodným rysem brazilské modernismu bylo neustálé hledání úplné svobody ve formách umělecké tvorby a vyjadřování.

Radikální kritika sociálních a politických otázek byla v Brazílii také velmi častá, včetně vydávání uměleckých manifestů se silnou sociální kritikou, jako je vydání Manifestu poezie Pau-Brasil, Manifest Antropófago a knihy Casa Grande e Senzala .

4. Použití křivek a kudrlinek

V modernistické architektuře a malování je použití křivek velmi pozoruhodným rysem.

Katalánský architekt Antoni Gaudí je nejslavnějším představitelem architektury tohoto období. Budovy Gaudí mají značku mnoha křivočarých forem. V Brazílii byl architekt Oscar Niemeyer slavným představitelem architektury zakřivených forem.

Sdílet Tweet Tweet

Antoni Gaudí - Casa Milà

5. Svoboda forem a stvoření

Tato charakteristika je velmi přítomná především v modernistické literatuře.

Svoboda stvoření, kromě využití svobodných forem, spojená s tematickou svobodou. V modernistické literatuře existoval druh povolení pro jakýkoli subjekt, který má být transformován do literárního díla.

Autoři začali interpunkci používat odlišným způsobem než to, co bylo do té doby zvykem, což často zanechalo text téměř chaotickým aspektem.

Autoři tohoto období použili neformální psaný jazyk, který byl blíže realitě řeči. Písemné verše měly více svobody a používání jazyka s malou formalitou přineslo básnické texty blíže textům napsaným v próze.

Další informace o významu prózy.

Viz příklad v básni Debussy of Manoel Bandeira.

Tady a tam ...

Tady a tam ...

Trochu nováček ...

Tady a tam ...

Tady a tam ...

Houpačky ve vzduchu rukou dítěte

(Pojď a jdi ...)

To jemně a téměř znecitlivilo měřítko

- Psio ...

Tady a tam ...

Tady a ...

Malý román padl.

Viz také význam modernismu a moderního umění.

Populární Kategorie

Top