Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Forenzní psychologie

Co je forenzní psychologie:

Forenzní psychologie je oblast psychologie, která je přidána k právním znalostem a je aplikována v soudním systému a v policii, aby přispěla k řešení případů.

Forenzní psychologie využívá znalosti a techniky psychologie ke sledování profilů stran zapojených do procesu nebo vyšetřování za účelem ověření jejich motivací, záměrů nebo jakéhokoli jiného prvku, který k případu přispívá.

Protože to je rozdělení psychologie, profesionál potřebuje mít vyšší vzdělání v oblasti a následující specializaci, protože forenzní psychologie má jeho vlastní organizace, školení a výzkum.

Stojí za zmínku, že stejně jako všechny profese související se zákonem, i jeho atributy, požadavky a charakteristiky se mohou lišit podle právního systému každé země. V Brazílii, například, to je ještě ne obyčejné pro psychology být exkluzivní k oblasti, ale spíše poskytovat tento druh služby když požadovaný.

Forenzní psychologie může také být volána legální psychologie, ačkoli někteří autoři vidí latter jako komplexnější.

Význam forenzní psychologie

Forenzní psychologie pokroky jako nástroje a metody psychologie jsou zlepšeny. Důležité výsledky tohoto vývoje jsou:

  • efektivnější aplikace v soudnictví a policejních vyšetřováních;
  • humanizace zúčastněných stran;
  • zacházení a soudní rozhodnutí stále více přizpůsobená případu a v důsledku toho spravedlivější .

V případech, kdy je to vhodné, forenzní psychologie pracuje jako pomoc spravedlnosti, takže forenzní psychologové jednají zcela nestranně a jejich názory by měly být vždy objektivní, to znamená, že mohou oboustranně upřednostňovat.

Příklady aplikací forenzní psychologie

Níže uvedené příklady nejsou jediné situace, ve kterých se používá forenzní psychologie. Bez ohledu na předmět věci (právo projednávané) mají strany právo požádat psychologa o technické stanovisko.

Kromě toho má soudce úplnou svobodu, aby jmenoval psychologa, který bude jednat v případě, kdy to bude pro věc relevantní. Nejčastější případy forenzní psychologie jsou však spojeny:

duševního stavu obžalovaných v trestním řízení

V případech, kdy je tvrzeno šílenství žalovaného, ​​je nezbytné posoudit jeho přičitatelnost (schopnost být odpovědný). Pro toto, soudní psychologie analyzuje psychologický profil obžalovaného určovat do jaké míry on má rozeznání jeho aktů. V těchto případech je pro definici věty zásadní technická zpráva.

neschopného

V soudních sporech, které rozhodují o úschově nezpůsobilého, soudní psycholog vyhodnocuje psychologický profil všech zúčastněných stran, aby se vyjádřil k tomu, kdo by se měl o jednotlivce starat.

rizika násilí

V případech, kdy jsou tvrzena rizika násilí (často domácího), soudní psycholog hodnotí potenciální oběť, potenciálního agresora a případné svědky, aby připravili ocenění, které pomáhá soudci v rozhodnutí.

zprostředkování

V případech, kdy existuje prostor pro dohodu, může soudní psycholog pomoci stranám nalézt společné zájmy a ukončit spor.

Populární Příspěvky, 2020

Populární Kategorie

Top