Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Sociální začleňování

Co je sociální začleňování:

Sociální začleňování je soubor akcí, které zaručují rovnou účast všech ve společnosti, bez ohledu na sociální třídu, tělesnou kondici, vzdělání, pohlaví, sexuální orientaci, etnický původ, mimo jiné.

Před formulováním a implementací opatření sociálního začleňování je nutné se podívat, které skupiny jsou vyloučeny a co je třeba zlepšit, pokud mají být plně integrovány do společnosti.

Například osoby se zdravotním postižením (zejména vozíčkáři) potřebují veřejné chodníky, aby byly v dobrém stavu a měly rampy. Jinak se tito lidé nebudou cítit zastoupeni ve společnosti, ve které žijí, protože jejich potřeby jsou prostě ignorovány.

Vytváření ramp, které usnadňují přístup osob se zdravotním postižením k chodníkům, se stává příkladem sociálního začleňování, neboť se jedná o opatření, jehož cílem je podporovat harmonickou integraci skupiny, původně marginalizované ve společnosti.

Viz také: Význam předsudků a význam diskriminace.

Sociální začleňování ve školách

Také se nazývá inkluze škol, jedná se o inkluzivní akce v rámci vzdělávací instituce, které by měly být základní součástí formování lidské bytosti jako občana.

Sociální začleňování ve školách má za cíl odstranit předsudky a diskriminaci bez ohledu na typ (etnický, postižený, pohlaví, sexuální orientaci atd.).

Další informace o začleňování do škol.

Sociální začlenění v Brazílii

Brazílie je svědkem velkých sociálních nerovností, a tudíž vyloučení různých skupin z jejich základních práv jako občanů.

Aby se tyto případy zmírnily, byly některé sociální politiky vytvořeny jako forma sociálního začleňování, jako například Bolsa Família, Zero Hunger, Minha Casa Minha Vida, mezi jinými vládními programy.

Zákony, které zaručují práva skupin tradičně marginalizovaných společností, jako je například LGBT komunita, černoši a ženy, jsou také příklady akcí zaměřených na sociální začleňování.

Další informace o Inkluzi.

Populární Příspěvky, 2020

Populární Kategorie

Top