Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Sériová stopáž - HD

Co je exkluzivní:

Exkluzivní je adjektivum, které kvalifikuje něco , co je exkluzivní, privilegované, to znamená, že není vloženo do obecnosti. Tento termín může také být používán odkazovat se na něco, které je jedinečné pro konkrétní osobu .

Když řeknete, že něco je jedinečné, znamená to, že je jedinečná a přístupná skupině, což vylučuje jakýkoliv druh kontaktu s tím, co je jí cizí.

Například výhradní přístup spočívá v tom, že vstup na určité místo je omezen pouze na vybrané osoby.

Výlučné užívání představuje také exkluzivitu, kterou musí určitá osoba nebo skupina lidí užívat.

Jedinečný obsah je jedinečný, dostupný pouze pro omezený počet lidí.

Mezi hlavní synonyma exkluzivních patří: osobní, jednotlivá, soukromá, vyhrazená, omezená, individuální, speciální, specifická, eliminátorová, selektivní, exkluzivní a vylučující.

Populární Příspěvky, 2020

Populární Kategorie

Top