Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Moje nejlepší

Co je moje nejlepší:

Moje nejlepší v angličtině má význam "můj / můj nejlepší". Moje zájmové zájmeno je moje nebo moje. Nejlepší znamená lepší a superlativum dobrého adjektiva. Například: "Je to můj nejlepší přítel." (Je to můj nejlepší přítel).

Obecně platí, že anglická adjektiva nemají číslo ani pohlaví. Proto, nejlepší může být mužský, ženský, množný nebo singulární, být tato specifikace množného čísla výhradně na starosti podstatné jméno. Fráze "jsou to moji nejlepší přátelé" (jsou to moji nejlepší přátelé nebo jsou moji nejlepší přátelé) označuje pluralitní formu mužského nebo ženského pohlaví.

Moje nejlepší je výraz, který se často používá k zvýraznění dostupných nabídek (lidí nebo věcí), které jsou považovány za nejlepší. Příklad: "Můj nejlepší seznam filmů." (seznam mých nejlepších filmů).

Populární Příspěvky, 2020

Populární Kategorie

Top