Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Amortizace

Co je amortizace:

Amortizace je proces, který uhasí dluhy prostřednictvím pravidelných plateb, je zánik dluhu jeho propuštěním .

V amortizaci je každá splátka součástí celkové částky, včetně úroků a zbývajícího zůstatku. Amortizace je široce používaný termín v účetnictví, finančním řízení a matematice. Odpisy jsou součtem splátek jistiny nebo výplaty úroků z zůstatku dlužníka.

Amortizace je také přítomna v oblasti účetnictví, což je proces, který činí aktiva klasifikovaná na rozvahovém účtu nedosažitelným, a mohou se týkat i odpisů, což je snížení hodnoty aktiv, jak jsou používány.

V rámci amortizace jsou zahrnuty lhůty, což je doba potřebná k úhradě všech splátek; amortizační splátky, což je částka vrácená pravidelně a splátky, které jsou součtem amortizace, s přidáním úroků a daní.

Existuje několik systémů splácení, z nichž nejznámější je francouzský systém, nazývaný také cenová tabulka, kdy jsou platby stejné po celé období, americký systém splácení, kdy je platba provedena na konci a Amortizační systém je konstantní a smíšený.

Populární Příspěvky, 2020

Populární Kategorie

Top