Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Stricto Sensu

Co je Stricto Sensu:

Stricto sensu je latinský výraz, který znamená " v přísném smyslu ". Používá se k označení, že určitý výklad musí být chápán v jeho striktním smyslu. Je začleněna do dalších jazyků a studijních oborů, jako je biologie, právo, lingvistika, semiotika atd.

Lato sensu je také latinský výraz, který znamená "v širokém smyslu". Je interpretován opačným způsobem než "stricto sensu", protože musí být chápán v nejširším a nejširším smyslu něčeho.

V Brazílii, latinské výrazy “lato sensu” a “stricto sensu” byl představen ve vzdělávacím systému rozlišovat postgraduální kursy kratší nebo delší trvání.

Postgraduální kurzy stricto sensu zahrnují magisterské a doktorské programy, které podléhají uznání a schválení MEC.

Jedná se o delší kurzy, které se mohou pohybovat od dvou do pěti let a zahrnují formulaci bezprecedentního problému, který musí být vyvinut v konkrétním a specifickém smyslu teorie. Na konci kurzu obdrží student diplom s akademickým titulem magistra nebo doktora.

Na rozdíl od postgraduálních kurzů "lato sensu", které zahrnují specializační kurzy a MBA. Na konci kurzu obdrží student certifikát o absolvování předmětu.

Populární Příspěvky, 2020

Populární Kategorie

Top