Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Believer

Co je Believer:

Believer je slovo pocházející z latinského výrazu věřitel, což znamená , že věří . Věřící je ten jedinec, který v něco věří.

Je populárně řečeno, že je věřící, který věří v naivní nebo zavádějící víru v něco, což vytváří určité očekávání, například: „Je věřící, která složí zkoušku.“ Nebo věřící a naivní osoba, která věří ve všem, co vám řeknou.

V náboženském kontextu jsou věřící všichni ti, kdo věří v Boha a projevují svou náboženskou víru.

Náboženská víra souvisí s dogmatem, že Ježíš Kristus, Syn Boží, je jedinou cestou ke spáse duše a vykoupení hříchů.

Evangelikálové, členové určitých evangelických církví (náboženské skupiny, které přísně následují evangelium), jsou také zvláště nazýváni věřícími.

Evangelikálové se často nazývají také protestanti. Nicméně, ne všechny evangelické označení pocházelo z protestantské reformace vedené Martinem Lutherem.

Ti, kdo následují doktríny křesťanství a žijí příkladně jako Kristova učení, se nazývají křesťané.

Populární Příspěvky, 2020

Populární Kategorie

Top