Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Nápověda k nákladům

Co je nápověda:

Nákladová podpora je hodnota, kterou zaměstnavatel platí zaměstnanci, konkrétně na náhradu výdajů vzniklých přesunem zaměstnance ze svého obvyklého pracovního místa, tj. Když je převeden do práce v jiném městě.

Výdaje spojené s převodem mohou být například s náklady na dopravu Vašeho zboží, se změnou bydliště, s pronájmem nemovitosti, mimo jiné.

Podpora nákladů není platem, protože je určena pouze na úhradu nákladů vyplývajících ze změny.

Pokud však společnost platí každý měsíc zaměstnancům určitou částku na pokrytí nákladů vyplývajících z práce, nemůže označit za „pomoc při nákladech“. Tato měsíční částka se stane nedílnou součástí platu a společnost bude podléhat placení veškerých nákladů na práci a sociální zabezpečení (mimo jiné INSS, FGTS), které se na tuto částku vztahují.

Populární Příspěvky, 2020

Populární Kategorie

Top