Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Perspektiva

Co je perspektiva:

Perspektiva je slovem více významů a může být spojena se způsobem, jakým je analyzována konkrétní situace nebo objekt ; pohled na konkrétní situaci ; trojrozměrný režim reprezentace nebo vše, co lze vidět na dálku.

Další definice tohoto pojmu souvisí s podnikatelským světem a profesionálním trhem (profesní perspektiva ), kdy výraz „perspektiva“ získá označení očekávání, naděje nebo cílů, kterých má být v budoucnosti dosaženo.

Příklad: „můj pohled na novou práci je optimistický“ nebo „vyhlídka na novou práci vás vede k úzkosti“.

Perspektiva je také to, co je vnímáno navenek, tj. Vzhled nebo aspekt něčeho, co je pozorováno s určitým odstupem; je předpokladem vzniku něčeho, pozorovaného z určitého úhlu nebo úhlu pohledu.

Perspektiva v umění

V rámci vizuálního umění je perspektiva chápána jako malířská technika, která dokáže vytvořit iluzorní efekt na lidi, kteří vizualizují určitý obraz z určitého úhlu a na dálku.

Tato technika je velmi zastoupena v renesanční malbě, sloužila k reprezentaci různých rozměrů hloubky stejného prostoru. Mona Lisa Leonarda da Vinci je jedním z nejznámějších příkladů perspektivního malířství. Viz:

Mona Lisa - Leonardo da Vinci (1503)

Piero della Francesca je "bičování Krista" je také velmi jasné použití zdrojů perspektivy.

Bičování Krista - Piero della Francesca (1455 - 1460)

Umělecká perspektiva na druhé straně také znamená, jak jsou některé charakteristiky uměleckého díla analyzovány, kritizovány nebo oceňovány lidmi, kteří jej pozorují, z různých úhlů pohledu a názorů.

Další informace o významu znovuzrození.

Izometrické perspektivy

V izometrickém pohledu jsou všechny srovnávací osy stejné, tj. Udržují stejné proporce délky, šířky a výšky reprezentovaného objektu.

Izometrická perspektiva se obvykle používá v architektonických technických výkresech.

Lineární perspektiva

Lineární perspektiva je technika používaná při kreslení, malbě a architektuře, založená na pojetí trojrozměrnosti. Používá se k vytvoření trojrozměrného efektu výkresu.

V této technice začíná umělec kreslit z určitého imaginárního bodu, zvaného úběžný bod . Tento bod se používá jako horizont, také imaginární, a všechny ostatní linie, které projekt navrhují, směřují do tohoto úběžného bodu.

Lineární perspektiva z úběžného bodu

Životní perspektiva

Průměrná délka života nebo očekávaná délka života, jak je běžně používán, je průměrný život, který člověk obvykle má, očekávaná doba života jednotlivce nebo skupiny lidí.

Tento výraz může také souviset s cíli a cíli, které má jednotlivec pro svůj život v budoucnosti.

Perspektiva ve fotografii

Perspektiva je také funkce používaná ve fotografování. Lze jej použít k zvýraznění rozměrů místa nebo objektu se zaměřením na vzdálenosti v závislosti na úhlu, který fotograf používá.

To může také být používáno simulovat situace, které nejsou skutečné, když různá použití perspektivy dávají neskutečný výsledek k fotografii, jako optická iluze.

Těchto výsledků lze dosáhnout využitím hloubky ostrosti a umístění prvků fotografovaných ve složení fotografie.

Synonyma pro perspectiva

  • vzhled
  • naděje
  • horizontu
  • mirage
  • panorama
  • možnost
  • pohled

Populární Příspěvky, 2020

Populární Kategorie

Top