Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice O nás

Co je Společenství:

Společenství je ženské jméno používané v různých smyslech. Je to místní skupina proměnlivé velikosti, složená z lidí zabývajících se geograficky vymezeným územím a sjednocených stejným kulturním a historickým dědictvím.

Obecně je komunita definována jako základní jednotka větší společnosti, ale kmenové společnosti, které lze považovat za prototypy komunit, často představují soběstačné a suverénní jednotky.

Komunity se liší velikostí a organizací, od velmi odlišných typů po vesnici nebo velké město. Mezi těmito dvěma extrémy lze pozorovat velký počet středních komunit, kde všechny představují společné kvality: definované stanoviště a sociální instituce dostatečně rozvinuté tak, aby uspokojily potřeby obyvatelstva.

Společenství je seskupením lidí žijících ve stejné zeměpisné oblasti, venkovské nebo městské, sjednocené společnými zájmy a účastnící se životních podmínek.

Termín komunita je ještě používán odkazovat se na velmi intimní formu asociace, vysoce integrovaná skupina ve kterém členové jsou spojení k sobě navzájem sympatií. V tomto smyslu může každá skupina tvořit společenství, například společenství, která žijí pod stejnou náboženskou vírou.

Komunita je nové označení používané k označení některých brazilských favelasů, po politice urbanizace, kterou vidí kolem.

Populární Kategorie

Top