Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Abster

Co je Abster:

Abster je nepřekonatelné sloveso a pronominal sloveso a znamená překážku pro dosažení jakékoli činnosti, pozice, služby nebo práva ; je to rozhodnutí zbavit se rozhodování, výběru nebo provedení určité akce.

Neúčast je čin nebo účinek zdržení se, tj. Abdikace, popření, odchodu nebo nesouhlasu s určitou věcí, ať se jedná o událost, situaci, názor nebo právo.

Například abstinence ve volbách je, když se určitá skupina jednotlivců rozhodne zdržet se hlasovacího práva.

Akt zdržení se také souvisí s chováním, s nedostatkem rušení nebo vniknutím do nějakého předmětu, který se netýká. Příklad : "Raději se k své dceři nevyjádřila . "

Absentence může být způsobem odmítnutí, když je něco považováno za nepohodlné nebo nepříjemné. Příklad : "On se zdržel pozvání strýce na párty."

Synonyma Abster

  • popírat
  • obsahují
  • přesměrovat
  • vyhnout se
  • zabránit
  • zbavit
  • omezit
  • odmítnout
  • odstoupit
  • zastavit

Viz také významy Abstention.

Populární Kategorie

Top