Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Eukaryot

Co je Eucarionte:

Eucarionte je jednobuněčná nebo mnohobuněčná bytost, která má knihovnu (jadernou membránu), tj. Její buněčné jádro je odděleno od cytoplazmy membránou, na rozdíl od prokaryot, které nemají knihovnu.

Slovo "eucarionte" je tvořeno řeckými pojmy eu = "true" + káryon = "core".

Protozoa, řasy, houby, rostliny a zvířata jsou příklady eukaryotických bytostí, jejichž velikost buněk se pohybuje od 10 do 100 um.

Eukaryotické buňky mají dvě odlišné části: cytoplazmu a jádro, mezi nimiž molekuly cirkulují v obou směrech.

Kromě toho mají mnohem složitější strukturu než prokaryotické buňky. Nejdůležitějším rysem eukaryotických buněk je jejich bohatost v membránách.

Když je přítomna, buněčná stěna je chemicky jednoduchá (rostliny a houby). Ribozomy jsou distribuovány v endoplazmatickém retikulu, v mitochondriích a v chloroplastech.

Ve zvířecích eukaryotických buňkách je přítomna glykokalyx, oblast bohatá na sacharidy na povrchu buněk.

DNA eukaryot má více chromozomů, je lineární a histon. Jako formy buněčného dělení používají meiózu a mitózu.

Populární Kategorie

Top