Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Virulence

Co je Virulence:

Virulence je schopnost biologického činidla vyvolat vážné nebo smrtelné účinky. To souvisí s jeho schopností množit se v infikovaném organismu, produkci toxinů, mezi jinými faktory.

Virulenci daného činitele lze určit koeficienty letality a závažnosti:

  • Koeficient letality: Označuje procento smrtelných případů onemocnění;
  • Koeficient závažnosti: Označuje procento případů považovaných za závažné podle předem stanovených kritérií.

Vysoká virulence znamená vysoký podíl vážných nebo smrtelných případů, jako například u vztekliny, kdy každý případ je smrtelný.

Na druhé straně, virus spalniček, navzdory své vysoké infekčnosti a patogenitě, má nízkou virulenci, protože počet úmrtí na spalničky v městském prostředí je nízký.

Patogenita x Virulence

Patogenita je schopnost infekčního agens produkovat symptomy ve větším nebo menším rozsahu mezi infikovanými hostiteli.

Virus spalniček má vysokou patogenitu, protože prakticky všechny infikované projevují specifické znaky a symptomy.

Virus viru poliomyelitidy představuje nízkou patogenitu, protože mezi infikovanými jedinci se vyvíjí pouze asi 1% paralýzy.

Populární Příspěvky, 2020

Populární Kategorie

Top