Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Komunistický manifest

Co je komunistický manifest:

Komunistický manifest nebo Manifest komunistické strany je dokument, který napsal Karl Marx a Friedrich Engels, zakladatelé vědeckého socialismu, a zveřejnil 21. února 1848, aby vedl činnost pracovníků během vzniku pracovních hnutí.

Dokument byl napsán ve formě brožury a jeho cílem bylo definovat a zveřejnit účely Ligy komunistů a vyzvat ke spojení všech dělníků světa.

Historie je podle autorů sled konfliktů mezi pracovními a nevlastními třídami a třídami vykořisťování, kteří mají výrobní prostředky.

Originální obal komunistického manifestu

Manifest měl jako jeden ze svých hlavních cílů vědomí pracovníků ve vztahu k moci, kterou by spojili síly.

Historický kontext Komunistického manifestu

Evropa prošla obdobím intenzivních revolucí v devatenáctém století, což odráželo ideály obyvatelstva, zejména pracovníků, kteří začali uvažovat o svých právech.

Karl Marx a Friedrich Engels byli myslitelé, kteří mimo jiné zpochybňovali ideologii buržoazie. Ve stejné době se pracovníci shromáždili ve skupinách, aby diskutovali o problémech, které se děly uvnitř samotné třídy, jako je bída.

Sochy Karla Marxe a Friedricha Engelsa v Berlíně, Německo

Obě se staly blíž k tzv. Lize spravedlivých, svazu dělníků vytvořených německými řemeslníky žijícími v Anglii.

Následně Liga prošla krizí hlavně proto, že neměla své ideály a koncepce, které byly velmi vzdálené od reality pracovníků Anglie.

Karl Marx a Friedrich Engels se stali součástí Ligy, přejmenovali ji na Komunistickou ligu a reorganizovali koncepty tohoto svazku dělníků v souladu s ideály komunismu.

Na prvním kongresu nové Ligy, který se konal v roce 1847, vznikla potřeba dokumentu, který vedl pracovníky především ve vztahu k jejich právům.

Na základě této potřeby byl Manifest napsán.

Shrnutí podle kapitol

Aby byl komunistický manifest přístupný čtenářům, byl napsán jasným a jednoduchým jazykem, aby porozuměl.

Jeho struktura byla velmi zjednodušená, skládala se z krátkého úvodu, tří kapitol a závěru. Podívejme se trochu více na to, co každá kapitola řeší:

Kapitola 1

Zabývá se srovnatelně s realitou buržoazie a proletariátu, zdůrazňuje rozdíly mezi nimi a popisuje vývoj každé ze dvou tříd. Kritizuje kapitalismus a upozorňuje na skutečnost, že znevýhodnění byli vyloučeni ze společnosti.

Kapitola 2

Zabývá se vztahem mezi proletariátem a stranami a body, které jsou mezi nimi společné, zdůrazňující pád nadřazenosti buržoazie a růst moci v rukou dělníků.

Kapitola 3

Třetí a poslední kapitola Manifestu hovoří o socialistickém režimu a komunistickém režimu a kritizuje reakcionářský socialismus (buržoazní ideál, který udržuje produkci a výměnu), konzervativní socialismus (který obhajuje reformu místo revoluce) a kritický - utopický socialismus (který chtěl změnit příklad spíše než politickými zápasy).

Jaký byl dopad komunistického manifestu?

Ústřední myšlenkou dokumentu bylo ukázat pracovníkům, že to, co jim bránilo v důstojném životě, jsou vztahy podřízenosti uložené jejich příslušnými zaměstnavateli.

Karl Marx a Friedrich Engels obhajovali myšlenku, že dělníci nebyli nuceni žít jako vězni buržoazní ideologie. V pamfletu byl liberální stát obviněn z neúspěchu a dělníci vyzvali k velké revoluci ve prospěch svých práv. Krátce po napsání dokumentu proběhla francouzská revoluce z roku 1848, známá také jako únorová revoluce.

Jedním z největších úspěchů komunistického manifestu bylo zkrácení pracovní doby z dvanácti na deset hodin denně.

V průběhu let dosáhl pamflet celosvětového významu a dnes je přeložen do několika jazyků.

Viz také:

  • Vědecký socialismus
  • Komunismus
  • Komunismus a socialismus
  • Charakteristika komunismu

Populární Kategorie

Top