Doporučená, 2020

Redakce Choice

Definice Součet a metoda produktu

Co je součet a metoda produktu:

Součet a produkt je metoda používaná v rovnicích 2. stupně za účelem nalezení jejich příslušných kořenů.

Souhrnná a produktová metoda se často používá jako alternativa k formulaci Bháskara, protože se skládá z jednodušší a rychlejší techniky získávání požadovaných výsledků.

Použití součtu a produktu v rovnici 2. stupně se však doporučuje pouze tehdy, jsou-li koeficienty celé čísla. Pokud jsou například rozděleny, může být režim Bháskara snadnější.

Jak používat součet a produktovou metodu

Chcete-li použít tuto techniku, musíte použít dva různé vzorce:

Součet kořenů

Kořenový produkt

Pro nalezení hodnot koeficientů a, b a c je nutné dodržet rovnici 2. stupně: ax2 + bx + c = 0 .

Hodnoty získané v x1 a x2 musí odpovídat příslušnému výsledku sčítání a násobení v obou vzorcích.

Příklad:

V rovnici 2. stupně: x2 - 7x + 10 = 0

Součet kořenů

x1 + x2 = - (- 7) / 1

x1 + x2 = 7

Kořenový produkt

x1 * x2 = 10/1

x1 * x2 = 10

Nyní, z logického dedukce, musíte najít dvě čísla, která přidají až 7 a vynásobí výsledek v 10.

Proto početní hypotézy, které vedou k produktu 10, jsou:

1 x 10 = 10 nebo 2 x 5 = 10

Abychom znali správné kořeny, musíme tuto částku zkontrolovat. Z dostupných možností se ověřuje, že 2 a 5 jsou správné výsledky, protože 2 + 5 = 7 .

Tímto způsobem zjistíme, že kořeny počáteční rovnice jsou x '= 2 a x' '= 5.

Kdy by měla být použita souhrnná a produktová metoda?

Nejsou to všechny rovnice 2. stupně, které umožní použití součtu a produktu. Není-li možné najít dvě čísla splňující součet i násobící vzorec, pak je třeba použít například jinou metodu rozlišení, například schéma Bhaskara.

Příklad:

Rovnice druhého stupně: x2 + 3x + 5 = 0

Součet kořenů: x1 + x2 = -3/1 = -3

Kořenový produkt: x1 * x2 = 5/1 = 5

V tomto případě by kořeny, které odpovídají produktu, měly být 5 a 1. Součet těchto dvou číslic se však liší od -3. Tak se stává nemožné určit kořeny rovnice součtem a produktovou metodou.

Populární Kategorie

Top